Antech, honeywell, Zebra, Birch, Avtech, Godex, opticon, Datamax, BIXOLON,
Digium CardSangoma CardsĐiện thoại IPBộ chuyển đổi VoIP-AnalogCổng giao tiếp PSTN - VoIPVoIP không dâyCấp nguồn qua Ethernet 4 PORT MAX (ANALOG)8 PORT MAX (ANALOG)24 PORT MAX (ANALOG)Digium AEX410 PCI Express Digium AEX800 PCI ExpressDigium AEX2400 PCI ExpressDigium T1/E1/J1 (DIGITAL)Digium TranscodingDigium TDM410Digium TDM800PDigium TDM2400PDigium TDM400P (Discontinued)
Digium TDM804B
9,804,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM808E
19,152,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM808B
13,794,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM810B
6,748,800 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM811B
7,752,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM812B
8,755,200 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM813B
9,758,400 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM814B
10,738,800 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM815B
11,742,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM820B
7,683,600 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM821B
8,686,800 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM822B
9,690,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM824B
11,673,600 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM830B
8,618,400 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM831B
9,621,600 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM84SB
9,553,200 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM840B
10,260,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM841B
11,263,200 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium TDM842B
12,266,400 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium Wildcard TDM850B
11,194,800 VNĐ Bảo hành:12 tháng

Digium Wildcard TDM851B
12,198,000 VNĐ Bảo hành:12 tháng